Opinion Stage

Thursday, January 1, 2015

TIPS PARA SA LAHAT NG PRC CE REVIEWEES:

TIPS PARA SA LAHAT NG PRC CE REVIEWEES


TIPS PARA SA LAHAT NG PRC CE REVIEWEES:
1. Dreams - Lahat nagsisimula sa pangarap. Lahat din ng tao my pangarap. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat.

2. Vision - Kung may dreams ka, dapat yan ginagawan ng action. Makikita mo ang sarili mo na kaya mong pumasa sa CE board exams.

3. Goal - May pangarap nga lahat, my vision na papasa, e kung hindi mo naman gusto simulan? Kailangan sa pagrereview ay may iniisip kang goals, yung gusto mong makamtan at kung kelan gusto mong makamtan. Hindi ka makakapasa kung wala kang gagawin sa pagrereview mo.

4. GLA - Good Learning Attitude; ang pagrereview, hindi ka talaga makakapasa kung wala kang balak matuto. At kung hindi ka marunong makinig, walang mangyayari.

5. Time - Kailangan my nakalaang oras para sa pagrereview mo kahit konti lang yan basta tuloy-tuloy ok lang basta may oras ka para gawin ito.

6. Commitment - Kung gusto mong makapasa sa CE board exams , dapat may will power ka na gawin ito.

7. Money - Lahat ng pagrereview (lalo sa commercial review centers) may investment, nasa sa iyo kung magkano ang gusto mo invest dito para magsimula. Mababawi mo rin ang investment mo lalo na kapag ikaw ay nakapasa sa board exam at isa nang ganap na CIVIL ENGINEER!!!


May kasabihan nga “ KAPAG MAY TIYAGA AY MAY NILAGA!” MAGSIPAG KA LANG AT MAY MARARATING KA...

God said “For I know the plans I have for you,” declares the GOD, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.


Good Luck Future Civil Engineers!!!
INSPIRATIONAL PICTURE QUOTES


A friendly advice from:
Dince's Chronicles
https://www.facebook.com/dincechronicles